Hem
Om oss
En Kvart Om Dagen
Böcker
Nyheter som kommer
Köpinfo
Kontakt
Länkar
Kul & skoj
Kunder & Partners

Har Ditt barn läs- och skrivsvårigheter?

  • Svårt att skilja på b och d
  • Svårt att komma ihåg bokstäverna
  • Läser långsamt
  • Tappar bokstäver
  • Svårt att komma ihåg vad man just läst
  • Kastar om bokstäver
  • Svårt att skilja på o och å
  • Blandar stora och små bokstäver
  • Delar ord som inte ska delas
  • Svårt med punkt och komma

Det finns många anledningar till läs- och skrivsvårigheter. Det kan bero på dyslexi, syn- eller hörselnedsättning, språkstörning, annat modersmål, bristfällig undervisning eller bristande träning. Oavsett orsakerna har alla barn rätt att få hjälp. Skolan har ett stort ansvar, men eftersom dessa barn behöver enormt mycket hjälp, stöd och träning, måste även föräldrar få möjlighet att hjälpa till.

Så här fungerar det

Lärare/förälder fyller gemensamt i det avtal som finns i början av varje bok. Där gör man i förväg upp om morötter - belöningar för uppnådda poäng. Man får ett poäng för varje dag man läst.

Det behöver inte vara stora dyra saker som utlovas som belöning. Det kan vara en glass, att göra något kul tillsammans, en 10-krona, eller vad som helst som fungerar uppmuntrnde på just ditt barn. Belöning och att känna att man gör något bra är jätteviktigt. Dessutom blir det mycket roligare då.

Diplomen finns färdiga på rätt ställe i boken. Bara att fylla i och klippa ut.

Man läser högt samma lilla text tre gånger. Detta för att arbeta bort ljudandet av ord - träna avkodning. Texterna är varierade i storlek och typsnitt. Detta är nyttig träning samtidigt som det inte känns lika meningslöst att läsa samma sak flera gånger.

Varje dag skriver man av två meningar. Hjälplinjer finns för att det lättare ska kunna bli snyggt och läsligt.

Längst ner på varje sida finns en ruta för signatur och kommentar. Gör gärna anteckningar om hur det gått den dagen, vilken text som var lättast/svårast, vilka ord som behövde förklaras o.s.v. Bra att kunna gå tillbaka till.

Avtal
Morot
Diplom
Läsa
Skriva
Ruta