Dyslexiförlaget Fallerej Förlag

Fallerej Förlag

Från början framställdes material under namnet Fallerej Produkter.

Fallerej Förlag är ganska nytt och grundades 2005. Själva namnet Fallerej kommer av att i en av de första publikationerna hade man i layouten bokstäver som föll ner över en kant. Materialet var tänkt för barn med läs- och skrivsvårigheter och tanken gick till den gamla rebusen: faller I, faller A, faller alla. Därefter var det logiskt att förlaget fick namnet Faller Ej. Loggan utformades sedan som ett skyddsnät eller som en skål för att inget/ingen skulle falla igenom.

Är Du förälder till ett eller flera barn med till exempel läs- och skrivproblem? Tillhör Du de föräldrar som fått höra: "Ta det lugnt, det ordnar sig" ,"Han/hon knäcker snart koden" , "Vänta och se"


Vill Du hjälpa Ditt barn men inte vet hur? Är det bråk kring läxor och läsning?
Har Ni fått det käcka rådet från skolan att: "Läs lite varje dag!" men inte riktigt vet vad eller hur länge?
Har Du svårt att motivera Ditt barn att träna?
Räcker inte tiden till för att leta lättläst på biblioteket?

-Du är inte ensam! Det finns lösningar!

Konkreta lösningar


Ett av våra ledord är konkreta lösningar och det är precis så det är tänkt. Fiffiga okonventionella lösningar är ibland "för enkla" elller inte tillräckligt inkomstbringande för de stora förlagen.

Fallerej Förlag framställer material som ska underlätta och stärka föräldrarnas roll i barnens skolarbete.

Fallerej Förlag fäster stor vikt vid barns idéer och synpunkter.

Förlagets tema kretsar kring litteratur, studiematerial, lathundar och icke
IT-baserade hjälpmedel för barn och vuxna med särskilda behov såsom
till exempel läs- och skrivsvårigheter.
Vi försöker se till de praktiska och verkliga behoven och till människorna bakom behoven.
Har du en idé eller en fundering kring något - kontakta oss gärna!

Fallerej Förlag utvecklar och arbetar med metoder som visar sig fungera, utan att vara bundna av pedagogisk konvention.

Fallerej Förlag har ambitionen att tillgodose behov framför lönsamhet.

Bilder och teman på böcker och broschyrer


Det händer att vi får frågor om våra bilder och vad de har med läs- och skrivträning eller engelska att göra. Det har de inte, men det finns en koppling och en tanke.


Havs/strandtemat med båten på En Kvart Om Dagen-böckerna illustrerar en känsla av frihet. Den unika enkla båten ligger en bit ut i vattnet men är ändå lätt att nå. Väl där hänger en stege på båten - bara att kliva i. Precis som med läsning. Det kan verka svårt, men när man väl fått kläm på det ger det en känsla av frihet och det är inte omöjligt att nå dit.


Stigarna och skogsbilderna till A Qarter A Day är ungefär samma tanke. Det kan verka långt och snårigt med uppförsbacke, inte lika ljust som på stranden men väldigt vackert. När man väl börjat vandra vill man se vad som finns bakom nästa backe eller runt nästa krön. Solen strilar ner mellan träden och när man väl är ute känns det ganska bra.


De faluröda väggarna med gamla skridskor respektive en gammal kontstomme/mes. Här var tanken verktyg eller hjälpmedel. för att ta sig fram samt att göra färden enklare. De gamla sakerna är vackra och bevarade. När man gjorde något gjorde man dem för att fungera och hålla länge. 


Hieroglyferna på Lexikon illustrerar givetvis det nya obegripliga språket engelska som varken stavas eller låter som man kan förvänta sig. Man kan se dem som ett chiffer där det faktiskt finns en nyckel, en lösning.